Teamwork Group s.r.o.

Voda (Nano technologie)

VODA - je základní podmínkou života.
Ve vodě vznikl život.

Voda - nano technologie

Jde o rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. (Podle Guinnessovy knihy rekordů vydržel bez vody nejdéle jeden mladý Rakušan, kterého policie zapomněla v cele pro zadržené. Našla ho po 18 dnech na prahu smrti.)

Jde o nejdůležitější surovinu všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě všech nápojů atd. Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby. Stala se zdrojem obživy v přímořských státech. Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera, velké rybníky) hrají významnou roli v dopravě. Přítomnost vodních ploch má v krajině vliv na klima i mikroklima. Voda je využívána při osobní hygieně, rekreaci a sportu.

K pitné vodě v současnosti nemá přístup více než 1 miliarda lidí. Proto je zajištění přístupu k pitné vodě jedním z cílů usnesení OSN.

Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě. 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí. Ve 20. století zmizelo 50% světových mokřadů. 3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do pěti let. O to nepříjemnější je skutečnost, že se zásoby sladké vody na Zemi snižují. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a její spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že spotřeba vody bude v následujících letech stále stoupat. Značná část znečištění životního prostředí pochází ze zemědělství (pesticidy, hnojiva i zvířecí exkrementy) a zasahuje i vodní zdroje. Pitná voda se stává strategickou surovinou a do intenzivně využívaných zemědělských oblastí se musí přivádět z velkých vzdáleností.

Pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob." (Podle definice pitné vody, která je obdobně zakotvena i v zákoně 258/2000 Sb. a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb., které se pitné vody bezprostředně týkají.)

Nejdřív se voda čerpala všude možně, nejčastěji ze studní nebo se používala voda povrchová. Postupem doby se přešlo k získávání vody z řek a rybníků, kdy voda přecházela přes přípravnu, čerpala se do věže a poté sama stékala do domácností odběratelů. V současnosti se získává pitná voda nejčastěji z povrchových zdrojů (přehrad a řek) nebo jako podzemní voda ze studní či pramenů.

Nedostatek pitné vody

Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v Asii - jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. "Ve většině měst - vyjma subsaharské Afriky - jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody problematická celosvětově.

Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. Výrazně se podepisuje na vysoké dětské úmrtnosti: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění - ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací.

Důsledky jsou však mnohem širší - například řada dětí musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou - výdělečnou - činnost.

Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit - při současném tempu zlepšování situace by v Africe byl naplněn až v roce 2076. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.

Odborníci z celého světa včetně WHO upozorňují, že se po celém světě šíří gen, který umožňuje bakteriálním infekcím odolávat i nejmodernějším antibiotikům. Jen v EU odolné bakterie každý rok zabíjejí 25 tisíc lidí, upozornila WHO. Většina těchto baktérií se vyskytuje také ve vodě.
Ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakabová řekla : „Lidé by se měli mít vzhledem k rostoucí intenzitě cestování a obchodu v rámci Evropy i celého světa na pozoru, protože nikde už není bezpečno".

Většina lidí se dostala do situace, ať už u nás v České republice, nebo při cestách do zahraničí, že nebyla po ruce bezpečná pitná voda.

Naše společnost se zaměřuje na dodávky osobních a přenosných zařízení a systémů pro získávání pitné vody z přírodních zdrojů.

Jedná se o unikátní, patentovaná zařízení fungující na bázi nanotechnologií.

V naší nabídce jsou v této chvíli 4 typy zařízení, 2 osobní a 2 „týmové" a nově také 2 typy pro použití v domácnosti.

Všechny námi nabízené typy byly původně vyvinuty pro armádu a až poté se začaly využívat v civilním sektoru.
Byly vyvinuty především proto, že "voda je váha" a náklady na transport "bezpečné" vody dosahovaly astronomických výšek. Kromě toho transport vody enormně zatěžoval logistiku (například: při dodávce 28 cisteren paliva dodávaného vojsku bylo dodáno 123 cisteren pitné vody!). Kromě toho, voják v poli, který musí nést svou výzbroj a výstroj si musí nést také zásobu vody a "voda je váha".
Existuje řada jiných filtračních systémů na bázi reverzní osmózy či chemické úpravy. Avšak systémy s reverzní osmózou jsou poměrně velké a doporučuje se u nich následné chemické ošetření. Voda ošetřená pouze chemicky jistě bude bezpečná, avšak je otázka zda je vhodná k dlouhodobému používání a co všechno s ní přijímáte.
Z těchto důvodů byly vyvíjeny zařízení, které nabízíme.

Jedna z nejtěžších věcí pro nošení je voda a v horkém dni je potřeba i 10 kg takovéto váhy. S našimi zařízeními už tato extra váha není nutná.

"Nejmenší baktérie jsou velké 200nm, nejmenší viry mají 25nm. Otvory v membránách NANO filtrů mají 15nm ! Není toho mnoho co se může dostat skrz."

Všechna námi nabízená zařízení jsou schopny připravit vodu podle standardů EPA a European Drinking Water Directive Council Directive 98/83/EC z jakéhokoli, neslaného zdroje vody ! V případě zájmu jsme ale schopni dodat i odsolovaní zařízení.

Zařízení Waterstick a WB300 byly vyvinuty na zakázku US Air Forces. Dnes ji využívají také US Special Forces, Australian Army, dále řada humanitárních organizací a tisíce lidí po celém světě.
Zařízení Lifesaver a Jerrycan je využíván British Army a humanitárními organizacemi. Jerrycan byly dodány na Haiti a využil je také UNICEF po tajfunu na Filipínách.

Naše společnost vyhrála tendr na dodávku „Týmové úpravny vody pro USAR Team Czech". Na základě toho jsme dodali zařízení WB300 českému USAR Team-u patřícímu pod HZSMSK v Ostravě.

Všechna tato zařízení prošla náročnými testy v laboratořích po celém světě a získali jsme také vyjádření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (Centrum hygienických laboratoří).
Patentované filtry jsou schopny odstraňovat přes 99.9999% bakterií (> 6 kmenů) a 99.99% (> 4 kmenů) virů. Dodatečně bylo prokázáno, že hlavní filtrační médium odstraňuje nebo redukuje řadu dalších biologických a chemických kontaminujících látek, kromě toho je v systému filtr speciálně určený pro odstranění celkového organického uhlíku (TOC) (u WB300).

Filtrační týmová jednotka WB300 a osobní filtrační jednotky Waterstick prošly v roce 2012 extrémními testy navrženými americkou armádou. Testy byly navrženy tak, aby simulovaly nejkrajnější případy - tzv. "NSF protokol P248" (NSF protocol P248 - Emergency Military Operations Microbiological Water Purifiers ). Filtrační jednotky prošly! Ve skutečnosti neuvěřitelně dobře a odstranily 100% bakterií a virů ve vzorcích. Tato zpráva přišla přímo z laboratoře NSF.

Rychlý kontakt

Teamwork Group s.r.o.

Martinovská 3262/50
723 00 Ostrava - Martinov

Tel.: + 420 777 99 42 04